architekt; projekční kancelář; foto týmu

Jsme profesionálové v projektování staveb metodou BIM

Jsme profesionálové v oblasti projektování staveb metodou BIM. Kvalitní architektura je náš cíl. Informační modelování staveb (BIM) je náš způsob, jak myšlenky přetavit v úspěšný projekt. 

Projektování staveb metodou BIM se věnujeme od roku 2009. Máme rozsáhlé zkušenosti s projekcí staveb doma i v zahraniční v rámci všech projektových stupňů. 

Projektový tým pracuje pod vedením Ing. arch. Miriam Muroňové, autorizované architektky, členky Odborné rady pro BIM (czBIM, buildingSMART Česká republika) a pracovní skupiny DIGITALIZACE České komory architektů, která svými praktickými zkušenostmi na poli projekce staveb  napomáhá standardizaci a digitalizaci stavebnictví v rámci české legislativy.

Zkušenosti v číslech

Držíme si svůj směr a naše zkušenosti jsou ověřené praxí.

2009

Vstoupili jsem do projektování metodou BIM

267+

Projektů na kterých jsme se podíleli.

142 346m2+

Projektovaných ploch

95%

Projektů zpracováno s využitím metody BIM

14 let zkušeností s projekcí BIM

projektování staveb metodou BIM ve virtuální realitě

4 roky ve virtuální realitě

Digitální dvojče stavby je živý digitální model stavby, se kterým efektivně zvládnete všechny fáze životního cyklu stavby. Projektová fáze je pro úspěšnost v rámci životního cyklu klíčová. Bereme tento zodpovědný úkol na sebe. Díky našim rozsáhlým zkušenostem a preciznímu přístupu Vás provedeme fází projektu a zpracujeme informační model stavby (BIM) nejen pro přípravu a povolování stavby ale i pro výstavbu a hladký start v užívání v rámci facility managementu.

Jako profesionálové v oblasti projektování staveb metodou BIM jsme tu od toho, abychom stavby připravily do posledního detailu. Průzkumy, laserové skenování, zaměřování, pasportizace staveb, studie a design, zhotovení projektové dokumentace až po projekt interiéru. Pro zpracování využíváme jako standard nejpokročilejší  software pro projekci metodou BIM – Revit a virtuální realitu jako součást komfortní kontroly projektových souvislostí. Jako investor budete mít na jednotlivých koordinačních schůzkách si projektovou dokumentaci prohlédnout ve virtuální realitě a jednoduše tak získáte přehled o tom, jak vaše stavba bude reálně fungovat.